Wan Dian Armando
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Kisaran, 22 November 1994
Agama: Islam
Pendidikan: S1 Universitas Syiah Kuala
Jurusan: Pendidikan Sejarah
Status: GTY
Jenis GTK: Guru IPS & Waka Sapras
Alamat : Lamtamot, Aceh Besar
085262835994
wandiankisaran@gmail.com
Wan Dian Armando