NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Langsa, 12 Januari 1979
Agama: Islam
Pendidikan: SMA
Jurusan: Akuntasi
Status: GTY
Jenis GTK: Bendahara Pemasukan
Alamat :